vital in Roemeens

Uitspraak
a. vital, viaţă: de viaţă, fundamental, esenţial, fatal, mortal

vital in Engels

a. vital

Voorbeeldzinnen

Ştiu că îmi împărtăşiţi punctul de vedere conform căruia viitorul alianţei transatlantice este vital pentru securitatea şi prosperitatea noastră.
I know you share my view that the future of the transatlantic alliance is vital to our security and our prosperity.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Numai aşa putem păstra echilibrul vital între drepturile şi responsabilităţile pe care numai cetăţenii le pot avea.
Only in this way can we retain the vital balance between rights and responsibilities that only citizens can have.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ceea ce afirmăm în cadrul rezoluţiei nu este deloc nesemnificativ, ci un lucru vital pentru a stopa direct şi imediat pierderea de vieţi, foametea şi suferinţa.
What we say in our resolution is not just anything, but something that is vital in order to put a direct and immediate end to the loss of life, the starvation and the misery.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Este vital ca UE, în calitate de organizaţie ce pune drepturile omului în centrul misiunii sale, să lucreze cu parteneri multinaţionali ce au idealuri similare, ca de exemplu ONU, pentru a se ajunge la un nivel mai înalt de cooperare.
It is vital that the EU, as an organisation that puts human rights at the heart of its mission, works with multinational co-partners such as the UN with similar ideals to realise greater cooperation.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Propunerea îmbunătăţeşte Directiva din 2004 (2004/18/CE) aflată în prezent în vigoare, prin sporirea flexibilităţii, transparenţei şi, în mod vital, a competiţiei.
This proposal improves upon the 2004 Directive (2004/18/EC) currently in force by increasing flexibility, transparency and, vitally, fair competition.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Totuşi, este vital pentru acest parteneriat ca noi să fim parteneri şi în realitate, nu doar pe hârtie.
However, it is vital in this overseas partnership that we are real partners, not just on paper.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Criza recentă a energiei ne-a arătat de asemenea că o politică economică comună privind principalele aspecte strategice este de interes vital pentru public şi nu poate fi amânată.
The very recent energy crisis has also shown us that a common economic policy on the main strategic topics is of vital interest to the public and cannot be delayed.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Pentru a proteja sănătatea umană şi mediul, este vital să contribuim la schimbarea abordării privind pesticidele agricole.
To protect human health and the environment, it is vital to help change the approach to agricultural pesticides.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nu sunt, însă, de acord cu menţionarea proiectului South Stream ca proiect vital pentru siguranţa energetică a UE în aceeaşi măsură cu Nabucco.
However, I do not agree with the statement about the South Stream project being a vital project for the EU's energy security to the same degree as Nabucco.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dată fiind natura UE şi a liberei circulaţii a persoanelor, este vital să folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a combate aceste crime bolnave indiferent de locul comiterii lor.
Given the nature of the EU and the free movement of people, it is vital that we use the various means at our disposal to combat these sickening crimes wherever they occur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

urgently needed; absolutely necessary: indispensable, critical
manifesting or characteristic of life: live, alive
full of spirit: animated, full of life, lively, alive
performing an essential function in the living body: life-sustaining, essentialdictionary extension
© dictionarist.com