modest in Roemeens

Uitspraak
a. modest, lipsit de îngâmfare, nepretenţios, umil, simplu, neînsemnat, sărăcăcios, ieftin, decent, pur

modest in Engels

a. modest, discreet, simple, unpretentious, unpretending, demure, maiden, maidenly, quiet, Quakerish, plain, low, lowly, cheap, homely, grave, frugal, unassuming, unobtrusive, retiring, humble, diffident
adv. maidenly, humbly

Voorbeeldzinnen

Era obişnuită să trăiască dintr-un venit modest.
She was used to living on a small income.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lucrurile dificile din lume încep simplu; lucrurile importante încep modest.
Difficult things in the world must have their beginnings in the easy; big things must have their beginnings in the small.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Personal, consider că acest raport constituie un succes, chiar dacă unul modest.
I personally would argue that it is a success, if only a modest one.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Punctul de vedere al delegaţiei noastre este că o reducere a TVA în Danemarca ar avea un efect extrem de modest asupra ocupării forţei de muncă, alături de o pierdere problematică a venitului pentru stat.
It is the view of our delegation that a reduction in VAT in Denmark would have an extremely modest effect on employment combined with a problematic loss of revenue for the state.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Acesta a demarat acum 14 ani şi a avut un succes modest, cu aproximativ 4 000 de participanţi - care, dacă ne gândim bine, nu reprezintă un număr atât de mare la nivelul întregii Uniuni Europene.
It started 14 years ago and has had some modest success with about 4 000 participants - which, if you think about it, is not such a huge number in the overall European Union.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Astfel, chiar şi pentru cel mai modest buget specialiştii şi-au lăsat deoparte îngrijorările şi am deschis un alt fond.
Thus even the more frugal budget specialists laid aside their concerns and we opened another funding pot.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dintr-un salariu de prim-ministru relativ modest, a reuşit în mod misterios să devină multimilionar.
On a relatively modest Prime Minister's salary, he has mysteriously managed to become a multi-millionaire.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Era un plan relativ modest comparativ cu ceea ce se petrecea în statele membre, însă se concentra pe stimularea viitoarelor sectoare ale economiilor noastre.
It was a relatively modest plan compared with what there was in the Member States, but it was focused on boosting the future sectors of our economies.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Deşi o asemenea măsură implică un sacrificiu modest în ceea ce priveşte interesele noastre ofensive, am considerat că ar fi un demers potrivit, având în vedere sensibilitatea anumitor sectoare.
While this implies a modest sacrifice in terms of our offensive interests, we thought that such an adjustment would be appropriate, taking into account the sensitivities of certain sectors.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dosarul Canadei cu privire la schimbările climatice este modest, iar Canada a fost un obstacol în perioada negocierilor de la Copenhaga.
Canada's record on climate change is poor and Canada was obstructive during the Copenhagen negotiations.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

marked by simplicity; having a humble opinion of yourself: retiring, unassuming, humble
not large but sufficient in size or amount: small, moderate
free from pomp or affectation: unpretentious
not offensive to sexual mores in conduct or appearance: modesty, shamefaced, demure, modestness, coy, decent, overmodest
humble in spirit or manner; suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness: mild, humble, meek
limited in size or scope: limited, pocket-size, pocket-sized, small, minor, small-scale
low or inferior in station or quality: humble, low, lowly, small, inferior© dictionarist.com