intensiv in Engels

a. intensive
a. ascensive

Voorbeeldzinnen

Noi considerăm că această diferenţiere - în practică şi în principiu - între fermele de familie şi sectorul agricol intensiv ar trebui să fie prezentă în toate deciziile.
We consider that this differentiation - in practice and in principle - between family-based holdings and intensive agro-industry should be present in all decisions.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De aceea, preşedinţia cehă va asigura continuarea eforturilor în mod intensiv în lunile ce vor veni.
Therefore, the Czech Presidency will ensure that work continues intensively over the coming months.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Este esenţial, în primul rând, să anticipăm şi să gestionăm mai bine restructurările printr-un dialog intensiv cu reprezentanţii angajaţilor şi cu alte părţi implicate.
It is essential, above all, to anticipate and manage restructuring better through intensive dialogue with representatives of employees and the other parties involved.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Politica de coeziune este cea care dispune de instrumentele financiare care trebuie puse în aplicare în mod intensiv şi flexibil în timpul crizei.
It is cohesion policy that has the financial instruments which must be applied intensively and flexibly during the crisis.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Atât Danemarca, în calitate de ţară gazdă, cât şi Suedia, aflată la preşedinţie, vor rezolva această problemă, iar Preşedinţia Cehă lucrează deja intensiv în acest sens.
Both Denmark, as the host country and Sweden in the course of its Presidency will handle this matter and the Czech Presidency is already working on it intensively.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lucrăm intensiv la acest aspect.
We are working intensively on this.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Astfel s-ar decongestiona transportul rutier şi, în acelaşi timp, va contribui la înlocuirea acestuia cu un transport maritim ecologic şi mai puţin intensiv din punct de vedere economic.
This would relieve road transport and, at the same time, contribute to substituting it with environmentally and economically less intensive water transport.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tonul roşu este ameninţat cu extincţia din cauza pescuitului intensiv în exces.
The bluefin tuna is threatened with extinction because of intensive overfishing.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să coopereze intensiv cu Ucraina, consolidând democraţia din această ţară şi urgentând integrarea sa în Uniunea Europeană.
Therefore, the European Union must cooperate intensively with Ukraine, strengthening democracy in this country and speeding up its integration in the European Union.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Trebuie să continuăm să lucrăm intensiv în domeniul prevenţiei.
We also need to continue working intensively in the area of prevention.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com