Energie in Engels

n. force, might, strength, power, vigor, vigour, virtue, briskness, bottom, energy, activity, drive, nerve, pepper, pith, pithiness, sap, gimp, gumption, spirit, soul
n. zip, spunk, snap, go, pep, peppiness, punch, vim

Voorbeeldzinnen

Companiile producătoare de energie încearcă să-și reducă dependența de cărbune.
Electric power companies are seeking to reduce their use of coal.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cu toate acestea, problemele legate de securitatea energetică şi de sursele de energie durabilă figurează permanent pe agenda politică europeană şi mondială, devenind din ce în ce mai urgente.
Questions associated with energy security and sustainable energy sources are, however, always on Europe's political agenda and that of the world. They are becoming more and more urgent.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Pachetul energie - schimbare climatică ilustrează în mod clar voinţa politică a unei Europe vizionare şi hotărâte.
The energy and climate-change package clearly illustrates the political will of a visionary and determined Europe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Acum, ca rezultat, mulţi dintre cetăţenii din diverse ţări sau de suferit, iar livrările de energie au fost întrerupte în mijlocul unei ierni aspre.
Now many citizens in many countries are suffering considerably as a result, and their energy supplies have been cut in the middle of a bitter winter.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De asemenea, trebuie să căutăm de urgenţă noi surse de energie şi să folosim metode moderne de gazificare a cărbunelui.
We also have to urgently look for new sources of energy, and use modernised methods of coal gasification.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
În al doilea rând, solidaritatea presupune interconectări ale rețelelor europene de energie, precum și îmbunătățirea infrastructurii energetice.
Secondly, solidarity presupposes interconnections of European energy networks, as well as improvements in energy infrastructure.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De asemenea, trebuie să demarăm un program de construire de noi centrale de energie nucleară.
We must also embark on a programme of building new nuclear power stations.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Este preţul respingerii noastre fanatice a ideii de energie nucleară.
It is the price of our fanatical rejection of nuclear energy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Trebuie să ne redublăm eforturile pentru a îmbunătăți eficacitatea și pentru a spori conservarea energiei din consumul de energie - atât în uzul industrial, cât și în consumul casnic.
We need to redouble efforts to improve efficiency and increase conservation of energy in electricity consumption - both in industrial use and domestic consumption.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Sursele alternative de energie şi tehnologiile noi vor reduce gradul nostru de dependenţă faţă de importurile de materii brute şi de energie.
Alternative sources of energy and new technologies will reduce our dependency on importing raw materials and energy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com