PrivacybeleidDefinitie van de Dienst


Dictionarist.com is een gratis online meertalig en praten woordenboek dienst die vertaling biedt in verschillende talen.

Soorten verzamelde Gegevens


Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam, achternaam, e-mailadres, Cookie en Gebruiksgegevens.

Overige verzamelde Persoonsgegevens kunnen in andere bepalingen van dit privacybeleid of in een specifieke uitleg in samenhang met de verzameling van de gegevens worden beschreven.

De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze Applicatie.

Gebruik van cookies - of andere tracking tools - door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie, dienen, tenzij anderszins wordt aangegeven, om Gebruikers te identificeren en hun voorkeuren op te slaan, met uitsluitend als doel de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen.

Door het niet verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan deze Applicatie de diensten mogelijk niet verlenen.

De gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens van derden die worden gepubliceerd of gedeeld door middel van deze Applicatie en verklaart het recht te hebben om deze te publiceren of uit te zenden, waarmee de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens van alle aansprakelijkheid wordt ontheven.

Uitgebreid Cookiebeleid


Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het bieden van de service volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor de Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de service


Deze Applicatie gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken


Deze Applicatie gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies zijn bijvoorbeeld cookies voor de taalinstelling en de gebruikte valuta, of cookies voor het beheer van statistieken door een interne partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

Overige soorten Cookies of Cookies die worden gebruikt door externe tools


Bepaalde van de hieronder genoemde services verzamelen statistische gegevens in geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd - afhankelijk van hoe deze worden beschreven - zonder hulp van externe partijen.

Als door externe partijen uitgevoerde services in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen - naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. U kunt het privacybeleid van de genoemde services raadplegen voor nadere informatie.

Hoe beheer ik de installatie van Cookies?


Naast de informatie in dit document, kunt u ook uw voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en - bijvoorbeeld - voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunt u ook in het verleden geïnstalleerde Cookies verwijderen, die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na uw toestemming hiertoe. Het is belangrijk dat u weet dat deze site mogelijk minder goed functioneert als u alle Cookies uitschakelt. U kunt op de volgende adressen informatie vinden over hoe u de Cookies in uw browser kunt beheren: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Windows Explorer.

In het geval van services die door derden worden aangeboden, kunt u uw recht uitoefenen om de tracking-activiteit uit te schakelen, door te klikken op de opt-out-koppeling - indien aanwezig - of door contact op te nemen met de externe partij.

Gebruik van de verzamelde Gegevens


De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Contact met de Gebruiker, Adverteren, Analyses en Interactie met externe sociale netwerken en platforms.

De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

Adverteren


Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.

Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Applicatie. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Google Adsense (Google Inc.)

Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google Inc. Deze dienst gebruikt de “Doubleclick”-cookie, die het gebruik van deze Applicatie volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.


Analyses


De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.
Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.


Contactformulier


Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres en voornaam.

Juridische informatie


Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en eigenaar


Caglayan mh. Park cd. No:22-24/9 Istanbul / Turkey
(Contact)
© dictionarist.com