spirit in Engels

Uitspraak
n. vivacity, verve, energy

spirit in Nederlands

Uitspraak
zn. geest; fut; spook; bedoeling; dapperheid, moed; alcohol
ww. opwekken, inspireren

Voorbeeldzinnen

Het zou bijzonder jammer zijn als de Pakistaanse autoriteiten denken de zaak van de Tasman Spirit te kunnen oplossen door de bemanning gevangen te nemen.
It would be most unfortunate if the Pakistani authorities were to believe that they could resolve the case by detaining the crew.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ik hoop dat de bijeenkomst van komende dinsdag ervoor ervoor zal zorgen dat de TEC doorgaat en de juiste spirit heeft.
I hope that the meeting next Tuesday will ensure that the TEC continues and that it has the appropriate spirit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Alleen op die manier kunnen wij van de extra spirit van de Unie een echt democratisch hart maken.
Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ik sta volledig achter de spirit van de voorgestelde amendementen en het is alleen maar om formele redenen dat ik genoopt ben ze af te wijzen.
I fully share the spirit of the amendments tabled, and it is for purely formal reasons that I am obliged to reject them.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

fut: pep, pit© dictionarist.com