principe in Engels

Uitspraak
n. principle, maxim

Voorbeeldzinnen

In de eerste plaats wil ik het hebben over het essentiële en centrale belang dat wij nog steeds toekennen aan het principe van de economische en sociale samenhang.
The first is the fundamental, central importance that we continue to give to the principle of economic and social cohesion.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Wij staan achter het principe van mededinging, maar mededinging mag nooit een doel op zich zijn.
With all due respect for the principle of competition, competition is not, however, an end in itself.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Als alles goed werkt, als we tevreden zijn, en als de Commissie in principe de juiste aanpak heeft gevolgd, waarom zouden we dan iets wijzigen?
If it functions well, if we are satisfied, if the Commission has basically acted correctly, why the need for the modification?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het principe wordt vooral toegepast op het gebied van het milieu, maar natuurlijk ook op dat van de menselijke gezondheid.
It has been mainly used in the environmental field, but, of course also when it comes to human health.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het principe dat de vervuiler betaalt, wordt dus niet toegepast.
The principle of 'polluter pays' is not being applied.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nogmaals, het principe dat de vervuiler betaalt, wordt niet toegepast en de kosten worden nog altijd door de belastingbetaler gedragen.
Once again, the principle of 'polluter pays' is not being applied. The taxpayer is still footing the bill.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het is een basisprincipe en dat moeten wij behouden.
That is a basic principle which we must uphold.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Met de gedeelde kosten die zij voorstellen moet het principe "de vervuiler betaalt" op de helling en moet productinnovatie worden ondermijnd.
The proposed shared responsibility would undermine the polluter pays principle and detract from product innovation.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Persoonlijk vind ik in elk geval dat wij het principe moeten toepassen dat de vervuiler betaalt.
As far as I am concerned, at least, the principle of 'polluter pays' must be applied.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Volgens mij is dit een ernstige tekortkoming die in principe ook niet binnen ons wettelijk stelsel past.
I consider that this is a serious defect and that, in principle, it does not befit our legal system.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. wezen
2. grondbeginsel: grondstelling
3. beginsel: stelregel


dictionary extension
© dictionarist.com