onwetendheid in Engels

Uitspraak
n. ignorance, nescience, dark

Voorbeeldzinnen

Hij maakte misbruik van mijn onwetendheid en bedroog me.
He took advantage of my ignorance and deceived me.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Hij was beschaamd om zijn onwetendheid.
He was ashamed of his ignorance.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Onwetendheid beschermt niet tegen straf.
Ignorance does not protect against punishment.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het muggenziften is net zo vaak een teken van onwetendheid als een teken van begrip.
Nitpicking is just as often a sign of ignorance as it is a sign of understanding.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.
War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Om het kwaad bij de bron aan te pakken moeten we de armoede en de onwetendheid bestrijden.
The origins of the problem can be attacked by tackling poverty and ignorance.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Racisme komt vaak voort uit angst, onwetendheid, domheid en egoïsme, maar is ook vaak het gevolg van de laksheid van onze instellingen.
Often, it is the product of fear, ignorance, foolishness and selfishness, but also of institutional cowardice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het Parlement heeft bij de stemming van afgelopen maand blijk gegeven van enorme onwetendheid en kortzichtigheid.
It was extremely foolish and short-sighted of this House to vote the way it did on the reports last month.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In al die gevallen ging het om een combinatie van onwetendheid, ongeduld, gemakzucht en winstbejag.
This has all come about owing to a combination of ignorance, impatience, laziness and pursuit of profit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ik kan honderden voorbeelden geven van discriminatie, van onwetendheid, duizenden voorbeeld van vooroordelen.
I can bring hundreds of examples of discrimination, of ignorance, thousands of examples of prejudice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. onbekendheid
2. onkunde


© dictionarist.com