onvoorzichtig in Engels

Uitspraak
adv. unadvisedly, out of turn
adj. imprudent, guardless, incautious, unadvised, indiscreet, indiscrete

Voorbeeldzinnen

De auto is verongelukt omdat de bestuurder onvoorzichtig was.
The car crashed because the driver was careless.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Onze vastberadenheid mag echter geen aanleiding zijn om onverantwoord en onvoorzichtig te werk te gaan.
However, our determination should, under no circumstances, fail to go hand in hand with responsible prudence.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Institutionele samenwerking is een van de grote uitdagingen van het Verdrag van Lissabon waar we altijd onvoorzichtig over praten.
Institutional cooperation is one of the major challenges of the Treaty of Lisbon, which we always talk about rather carelessly.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Maar ik vind dus dat er nogal onvoorzichtig wordt omgegaan met die verschillende begrippen.
But I think we are not being careful enough about the various concepts involved.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De zwakke en versnipperde Russische banken zijn inderdaad onvoorzichtig geweest.
It is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ik weet niet of het voorzichtig of onvoorzichtig is om te vragen om een vrijwaringstermijn of niet.
I am not sure whether it is more or less prudent to request a grace period than not to do so.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ten eerste wou ik zeggen dat u naar mijn gevoel onvoorzichtig woordgebruik hanteert.
Firstly, I would like to say that, to my mind, there is an injudicious use of terminology.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. achteloos: onbezonnen, roekeloos, vermetel
2. lichtvaardig: gedachteloos, klakkeloos, onberaden, onbezonnen, ondoordachtdictionary extension
© dictionarist.com