onvoorbereid in Engels

Uitspraak
adv. extempore, offhand
adj. unprepared, extempore, extemporaneous, extemporary, offhanded

Voorbeeldzinnen

Europa voelt zich opeens kwetsbaar en onvoorbereid.
Europe suddenly felt vulnerable and unprepared.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We mogen ons simpelweg niet opnieuw onvoorbereid en onverhoeds laten overrompelen.
We simply cannot be caught unprepared and off guard again.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dit lijkt op een loterijspel van percentages: een onvoorbereid en onrealistisch spel van nummers uit een hoed trekken.
This is like a lottery game of percentages: an unpremeditated and unrealistic game of picking numbers out of a hat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Als een van de armste landen ter wereld was Haïti volledig onvoorbereid op de omgang met een ramp van deze omvang.
Being one of the poorest countries in the world, Haiti was totally unprepared to confront a catastrophe of this magnitude.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tevens wil ik u verzoeken enige consideratie met mij te hebben, aangezien ik hem min of meer "onvoorbereid" moet vervangen.
At the same time I shall crave your indulgence, because I am having to stand in for him more or less at a moment's notice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Laat ons echter geen onvoorbereid en geen partijpolitiek geladen debat voeren.
But let us not engage in an unprepared and party-political debate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com