onvoltooid in Engels

Uitspraak
adj. unfinished, unaccomplished, imperfective

Voorbeeldzinnen

. (FR) In het verslag wordt geconstateerd dat "het economische Europa vooralsnog onvoltooid is" .
The report makes the indisputable observation that "Economic Europe is not yet a reality".
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Een van uw projecten bleef onvoltooid, u noemde het al: het Statuut van de leden van het Europees Parlement.
You mentioned the one task that remains unfinished: the Statute for Members.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Een Europa waarin niet alle volken een stem hebben, is een onvoltooid Europa.
A Europe which does not give a voice to all its peoples will be an incomplete Europe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Voordat we ons echter teveel laten meeslepen, moeten we ons een moment bezinnen, want het werk van deze grondleggers was weliswaar opmerkelijk, maar onvoltooid.
Before we get too carried away, let us pause, because what the founding fathers started was remarkable but incomplete.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In de schaduw van dit succes schuilt een onvoltooid debat.
In the shadow of the summit's success lurks an unfinished debate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het Verdrag is onvoltooid, het is onvolledig, maar het is beter dan helemaal niets.
It is imperfect, it is incomplete, but it is better than nothing.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Als de einddatum niet wordt doorgeschoven, zal het werk, zoals ik al zei, onvoltooid blijven en dan heeft niemand er voordeel van.
If the deadline is not extended, as I said, work will be incomplete and nobody will benefit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dat zijn de gevolgen van de invoering van een interne markt die sinds 1992 onvoltooid is gebleven.
These are the consequences of establishing a single market that has remained incomplete since 1992.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Als de Raad deze verantwoordelijkheid niet aankan, dan heeft het Parlement werkelijk iets verricht dat zogezegd onvoltooid blijft.
If Council fails to show this responsibility, then Parliament has taken a measure that remains incomplete, so to speak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Onder het bewind van President Zedillo is Mexico thans verwikkeld in een ingewikkeld en onvoltooid proces van hervormingen.
Mexico, under the mandate of President Zedillo, is today immersed in a complex and unfinished process of reform.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com