onvolmaakt in Engels

Uitspraak
adj. imperfect, imperfective, faulty

Voorbeeldzinnen

Maar het akkoord is onvolmaakt.
But the accord is not perfect.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het is echter onvolmaakt en onvolledig ten opzichte van wat het zou moeten zijn.
However, it is imperfect and incomplete compared to what it should be.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mensenwerk is echter altijd onvolmaakt en onvolledig. Daar ontsnapt ook dit document niet aan.
As the work of human hands, however, it is not perfect or polished.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Daarop antwoord ik dat die overeenkomsten onvolmaakt zijn en wel op tweeërlei gebied.
To which I would reply that these conventions are imperfect, and reflect two points of view.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het is niet democratisch genoeg, het zal onvolmaakt blijven.
It is not democratic enough; it will remain imperfect.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Van al haar verworvenheden blijft deze de meest opmerkelijke, ook al blijft zij onvolmaakt.
Of all its achievements, this remains the most remarkable, even if it does have its faults.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com