onverwachts in Engels

Uitspraak
adj. uncontemplated

Voorbeeldzinnen

Geluk komt altijd onverwachts.
Happiness is always unexpected.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Plotseling gebeurde er iets onverwachts.
Suddenly, something unexpected happened.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De vorige zomer brak er onverwachts oorlog uit.
Last summer there was an unscheduled war.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam.
We are not facing a surprise crisis.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De humanitaire crisis in de Gazastrook is geen novum en komt ook niet onverwachts.
The humanitarian crisis in Gaza is not new, nor has it been unforeseen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De beslissing tot en de verklaring van onafhankelijkheid in Priština kwamen niet onverwachts.
The decision and the declaration of independence in Priština were not unexpected.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Onverwachts was er natuurlijk een discussie over de situatie in Griekenland.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld.
Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. onverhoeds: onvoorbereid, plotseling
2. abrupt: ineens, onvoorzien, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com