meet in Engels

Uitspraak
n. scratch

meet in Nederlands

Uitspraak
zn. samenkomst, plaats van samenkomst, jachtgezelschap
ww. tegenkomen, ontmoeten, samentreffen, aantreffen, kennis maken, tegemoet gaan, tegemoet komen, voldoen aan

Voorbeeldzinnen

Dit hoofdstuk gaat over de begrippen van de meetkunde.
This chapter will focus on the concepts of geometry.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ook strengere criteria voor de interpretatie van meetresultaten zijn noodzakelijk.
We also need stricter criteria for interpreting the results of any monitoring.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
U weet dat dergelijke situaties levensgevaarlijk zijn. Wat belet u dan om van meet af aan een datum te noemen voor de sluiting van de reactoren 3 en 4?
And why are you keeping them open until 2006, or even longer as you will no doubt turn round and tell us in the future?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Als gevolg van de dioxinecrisis in België is men daar begonnen met een dergelijke meettechniek.
Belgium has started to use such a measuring technique in the wake of its dioxin crisis.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Gezien de uiterst hoge sociale verwachtingen moeten er dringend meetbare en controleerbare doelstellingen worden gedefinieerd.
In view of the extremely high social expectations, we must urgently define measurable and verifiable objectives.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het dient nergens toe. Daarom stellen wij voor dit verslag ten behoeve van Europa en de rechtsstaat van meet af aan te verwerpen.
We therefore propose, in order to defend Europe and the rule of law, the immediate rejection of this report.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De meetafwijkingen in Sellafield hebben op zich geen gevolgen voor het veilig transporteren van pellets.
As such the measurement deviations at Sellafield do not have any consequences on the safe transport of pellets.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Steun is afhankelijk gesteld van meetbare resultaten.
Aid was made conditional upon tangible results.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Op aandrang van de Europese Unie wordt in het document het belang erkend van het opzetten van benchmarks en meetpunten voor een voortgangsevaluatie.
At the European Union's insistence the document recognises the importance of establishing benchmarks and progress indicators.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Wij hadden onze troepen van meet af aan een duidelijke en welomlijnde opdracht moeten meegeven compleet met een realistische terugtrekkingsstrategie.
Our troops should have been given a clear and finite mission with a realistic exit strategy from the start.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

eindstreep: finish© dictionarist.com