interest in Engels

Uitspraak
n. interest, percentage on a loan which is paid over time (Finance); share, stake, claim; benefit

interest in Nederlands

Uitspraak
zn. interesse, belangstelling; belang; rente, winst
ww. interesseren; belangstelling wekken

Voorbeeldzinnen

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de maximale debetrente en samengestelde interest ofwel rente op rente.
I am talking, for example, about maximum overdraft fees and compound interest, which is interest on interest.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Laten we een vergelijking maken tussen de Duitse interest die betaald moet worden en een Amerikaanse interest.
Let us compare the interest rates payable in Germany and the United States.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Portugal heeft geen externe steun nodig. Alleen moeten ondernemingen en gezinnen tegen een redelijke interest geld kunnen lenen.
Portugal does not need outside aid: it only needs financing for its economy and its families at reasonable interest rates.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In de amendementen 25 en 35 zou "public interest " moeten staan en niet "public order " zoals vertaald is.
Amendments Nos 25 and 35 should state 'public interest' and not 'public order' as has been translated.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Wilt u alstublieft bevestigen dat dit vertaald zal worden met "public interest" ?
Could you please confirm that this will be translated as 'public interest' ?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Stabiele overheidsfinanciën leiden immers tot lage interestvoeten, lage inflatie, meer investeringen en uiteindelijk tot meer banen.
Stable public finances deliver low interest rates, low inflation, higher investment and, ultimately, more jobs.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Wat zal er gebeuren als de bruuske daling van de interestvoeten tot oververhitting van de Ierse economie leidt?
What will happen if the sharp fall in interest rates leads to the economy of this country overheating?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het andere onderdeel betreft interest en retributie.
The other strand relates to interests and charges.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com