efficient in Engels

Uitspraak
adj. efficient, effective, done without waste (of time, resources, etc.)

efficient in Nederlands

Uitspraak
bn. efficiënt, doeltreffend

Voorbeeldzinnen

Ik denk dat Tom niet efficiënt is.
I think Tom is inefficient.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom is efficiënt.
Tom is efficient.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Wij willen er zeker van zijn dat in artikel 1 van de richtlijn een duurzaam, efficiënt, billijk en solidair gebruik van water wordt bevorderd.
We wish to ensure that Article 1 of the directive promotes the sustainable, efficient, fair and considerate use of water.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dit mag echter geen excuus zijn om economische sectoren die vervuiling veroorzaken en niet efficiënt werken, te subsidiëren.
This must not, however, be an excuse for subsidising inefficient economic sectors which cause pollution.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dit valt moeilijk te rijmen met de behoefte aan een efficiënt beheersysteem.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De Commissie zelf zegt dat dit voorstel kostenefficiënt omgezet kan worden.
The Commission itself says that the proposal can be implemented cost effectively.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De identificatie van de stemgerechtigden verliep goed dankzij het efficiënt optreden van de VN-missie MINURSO.
The eligible voters were identified thanks to the effective UN mission, MINURSO.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We moeten dan ook op zoek naar de achterliggende oorzaken van deze plaag om met een efficiënt antwoord voor de dag te komen.
And we have to investigate the deep-seated reasons for this scourge in order to attempt to find an effective cure for the problem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het is een goede zaak dat het belang van soepel en efficiënt functionerende markten wordt benadrukt.
We welcome the emphasis upon the smooth and efficient functioning of markets.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We hopen ook dat ze die nog efficiënt uitvoeren ook.
We also hope that they will implement it efficiently.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com