dynamisch in Engels

Uitspraak
adj. dynamic

Voorbeeldzinnen

Zonder een dynamisch parlement is er geen democratie.
There can be no democracy without a living parliament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De samenwerking met de ACS is een dynamisch proces.
ACP cooperation is a dynamic process.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Deze moet dynamisch zijn en moet doordringen tot in elk niveau van de alledaagse werkelijkheid.
It must be a dynamic one and one that can penetrate the reality of the situation at all levels.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Onze leidraad moet de bewerkstelliging zijn van een positief, dynamisch en geen statisch evenwicht. Een statisch evenwicht leidt immers nergens toe.
We need to move forward, we need to be guided by the logic of a positive dynamic balance, not a static balance which goes nowhere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het samenwerkingsproces is dynamisch, niet statisch.
The cooperation process is dynamic not static.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tegelijkertijd is de afgelopen jaren duidelijk gebleken dat deze economie een dynamisch karakter heeft.
At the same time it is a clearly dynamic economy, as it has been demonstrating over these last years.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tenslotte wil ik tegen de heer Danielsson zeggen dat voor een dynamisch Europa ook een gemeenschappelijke munt nodig is.
Finally, I would like to say to Mr Danielsson that a dynamic Europe also requires a common currency.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Het heeft vele delfstoffen en de bevolking is overwegend zeer jong en zeer dynamisch.
It has large mineral resources and the population is predominantly very young and very dynamic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Deze campagne is bijzonder succesvol, actief en dynamisch.
It is a very successful, active and dynamic campaign.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Onze economie zal pas dynamisch worden als we hier iets aan doen.
Our economy will only become dynamic if we rectify these shortcomings.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. levendig: actief, beweeglijk, druk
2. temperamentvol: krachtig, tintelend, vitaal
3. veerkrachtig: energiek


dictionary extension
© dictionarist.com