dry in Engels

Uitspraak
adj. dry

dry in Nederlands

Uitspraak
ww. drogen; uitdrogen; afdrogen
bn. droog; uitgedroogd; dorstig

Voorbeeldzinnen

Are my socks dry already?
Zijn mijn sokken al droog?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cut, wash and dry, please.
Knippen, wassen en drogen alstublieft.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dried fish is not to my taste.
Gedroogde vis is niet mijn smaak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dry sand absorbs water.
Droog zand neemt water op.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dry your eyes.
Droog je tranen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dry your tears.
Droog je tranen.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Fish can be dry and tasteless if it's overcooked.
Vis kan droog en smaakloos zijn als hij te lang gebakken is.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Gentlemen, lift the toilet seat! Ladies also like to sit dry.
Heren, doe de bril omhoog! Dames zitten ook graag droog.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I dry my shirt.
Ik droog mijn hemd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It was a dry year, and many animals starved.
Het was een droog jaar en veel dieren hadden honger.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. droog: sec
2. sec: droogdictionary extension
© dictionarist.com