doctor in Engels

Uitspraak
n. doctor, person who is licensed to practice medicine (i.e. physician, surgeon)

doctor in Nederlands

Uitspraak
zn. dokter, arts; iemand met een dokterstitel
ww. behandelen

Voorbeeldzinnen

Enkele jaren later werd in plaats van "De Internationale Taal van doctor Esperanto" gewoonlijk de korte naam "Esperanto" gebruikt. Op deze dag vieren we dus in de hele wereld de 125ste verjaardag van Esperanto.
After a few years in place of "The international language of Dr. Esperanto" the short name "Esperanto" came into use. Therefore on this day we celebrate all over the world the 125th anniversary of Esperanto.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".
On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet of Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language". Its size was modest, its motto ambitious: "For a language to be an international one, is not enough to call it as such." The name of the author was given as "Dr. Esperanto".
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De tekst luidt als volgt: “roept op tot vrijlating van doctor Ayman Nour”.
The text is as follows: 'calls for the liberation of Dr Ayman Nour'.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De tekst luidt als volgt: “roept op tot vrijlating van doctor Ayman Nour”.
The text is as follows: '5a. Calls for the liberation of Dr Ayman Nour'.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De heer Seselj is doctor en professor in de rechten en wil daarom zijn eigen verdediging voeren, hetgeen een fundamenteel recht is.
As a doctor and professor of law, he wishes to conduct his own defence, which is a fundamental right.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Zoals de weergaloze doctor Johnson ooit zei, kan het leven slechts bestaan door wederzijdse concessies.
As the inimitable Doctor Johnson once said 'Life cannot subsist ... but by reciprocal concessions'.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Ik kan bevestigen dat doctor Morvai terecht degenen bekritiseert die zich ergeren aan Iran, maar tegelijkertijd de schendingen van de mensenrechten hier in Europa negeren.
I can confirm that Dr Morvai is right to criticise those who fret about Iran while ignoring human rights abuses here in Europe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
De heer Belleré was doctor in de medicijnen en kolonel bij het reservekorps.
Mr Belleré was a medical doctor and a colonel in the reserves.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Wij gedenken nu doctor Allan Macartney die op 25 augustus onverwacht is overleden in zijn huis in Aberdeen.
I would like to pay tribute to Dr Allan Macartney who died suddenly at his home in Aberdeen on 25 August.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Hij heeft mij gezegd dat hij twee academische graden heeft behaald aan de London University en doctor honoris causa is van de Brunel universiteit.
He tells me he has two degrees from London University and an honorary doctorate from Brunel University.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com