chimera in Engels

Uitspraak
n. chimera, mythological monster with a goat's body and a lion's head

chimera in Nederlands

Uitspraak
zn. onaangepaste delen; hersenschim, zelfbedrog, illusie; persoon of orgaan bestaande uit weefsels van verschillende genetische constitutie; soort diepzeevis (met kraaskbeenskelet) spitstoelopend lichaam met gladde huid en staart in vorm van een zweep

Voorbeeldzinnen

It is a chimera to believe that a bit of liberalism on drugs will keep young people away from harder drugs.
Het is een hersenschim te geloven dat een liberaal drugsbeleid jongeren van de harde drugs afhoudt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A chimera of an agreement will always be just that – this needs to be said loud and clear.
Deze overeenkomst is en blijft een spookovereenkomst – dat moet helder en klaar gezegd kunnen worden.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
After all, what is less ethical: to use embryonic stem cells or hybrid chimeras and to allow payment, or to let a child to die?
Wat is uiteindelijk minder ethisch: gebruik maken van embryonale stamcellen of hybride chimaeren en betaling toestaan, of een kind laten sterven?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Although this would be desirable, in view of the current crisis, it remains a chimera.
Hoewel dat wenselijk zou zijn, blijft het in het licht van de huidige crisis een wensdroom.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com