boring in Engels

Uitspraak
n. boring, drilling, act of boring a hole

boring in Nederlands

Uitspraak
bn. saai, vervelend

Voorbeeldzinnen

namens de GUE/NGL-Fractie. - (FR) Mevrouw de Voorzitter, het lek door de olieboring in de Golf van Mexico is een ware economische en milieuramp.
Madam President, the oil rig leak in the Bay of Mexico is a real disaster, both environmentally and economically.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com