stronger in Vietnamees

Uitspraak
adj. ánh sáng chói, bền, cường tráng, kiên cố, mạnh, vững chắc

Voorbeeldzinnen

A tiger is larger and stronger than a cat.
Hổ thì lớn hơn và mạnh hơn mèo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tigers are bigger and stronger than cats.
Hổ lớn hơn và khỏe hơn mèo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com