somebody in Vietnamees

Uitspraak
pron. người nào, có ai, có người

Voorbeeldzinnen

I really need to hit somebody.
Tôi muốn đấm ai đó cho thỏa thích.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Does somebody here own this watch?
Cái đồng hồ này có thuộc về ai ở đây không?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

in solitude


© dictionarist.com