scold in Vietnamees

Uitspraak
n. người đàn bà hay rầy la, đàn bà hay càu nhàu
v. la mắng, gắt gỏng

Voorbeeldzinnen

There is no reason for her to scold you.
Chẳng có lý do gì mà nó la mày.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is no reason for her to scold you.
Chẳng có lý do gì mà cô ấy la anh.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is no reason for her to scold you.
Chẳng có lý do gì mà cô ấy la mắng bạn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is no reason for her to scold you.
Chẳng có lý do gì mà bà ấy la mắng bạn.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenad© dictionarist.com