wrongly in Turks

Uitspraak
zf. ters, ters olarak, yanlış, haksız yere, hatalı bir şekilde

Voorbeeldzinnen

The letter was wrongly addressed.
Mektuba yanlış adres yazılmıştı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This letter is wrongly addressed.
Bu mektuba yanlış adres yazılmış.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Having been wrongly addressed, the letter never reached him.
Adresi yanlış belirtilen mektup, ona hiçbir zaman ulaşmadı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I formulated it wrongly.
Onu yanlış şekilde formüle ettim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mary was wrongly imprisoned for nearly 10 years.
Mary neredeyse 10 yıl haksız yere hapis cezasına çarptırılmıştı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You were wrongly accused.
Sen yanlış yere suçlandın.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

incorrectly: amiss, mistakenly


© dictionarist.com