useful in Turks

Uitspraak
s. yararlı, faydalı, kullanışlı, işe yarar

Voorbeeldzinnen

A dairy cow is a very useful animal.
Bir mandıra ineği çok faydalı bir hayvandır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She gave us some useful information.
O bize biraz faydalı bilgi verdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You'll find this map very useful.
Bu haritayı çok faydalı bulacaksın.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Edison invented many useful things.
Edison birçok yararlı şeyler icat etti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
None of his advice was very useful.
Onun tavsiyelerinden hiçbiri faydalı değildi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Personal computers are very useful.
Kişisel bilgisayarlar çok kullanışlıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That's a useful piece of information.
O faydalı bir bilgi parçası.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This dictionary is not useful at all.
Bu sözlük hiç faydalı değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is a useful piece of information.
O faydalı bir bilgi parçasıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This dictionary is as useful as yours.
Bu sözlük seninki kadar faydalıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com