unsound in Turks

Uitspraak
s. sağlıksız, hasta, bozuk, çürük, hatalı, güvenilmez, geçersiz, hafif (tartışma)

Voorbeeldzinnen

- He was a good man, too a humanitarian man. A man of wit and humour. He joined the Special Forces. And after that his...ideas, methods...became...unsound.
- İyi bir adamdı, çok insanietperver biriydi. akıl ve mizah adamıydı. Özel Birliğe katıldı. Ve bundan sonra da ... fikirleri.... metodları sıhhatsizleşti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com