traffic in Turks

Uitspraak
f. değiş tokuş etmek, karanlık işler yapmak, iş yapmak, yolculuk etmek
i. trafik, gidiş geliş, alışveriş

Voorbeeldzinnen

On fridays traffic is even worse.
Cuma günleri trafik daha da beter oluyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The policewoman directed traffic.
Kadın polis trafiği yönetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The traffic light changed to red.
Trafik ışığı kırmızıya döndü.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I've never had a traffic accident.
Hiç trafik kazası geçirmedim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I was late because of heavy traffic.
Yoğun trafikten dolayı geç kaldım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas was held up in a traffic jam.
Nicholas bir trafik sıkışıklığında geciktirildi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Traffic lights work all the time.
Trafik ışıkları her zaman çalışır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We should obey the traffic rules.
Trafik kurallarına uymalıyız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You should obey all traffic laws.
Tüm trafik yasalarına uymalısınız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A traffic accident happened there.
Orada bir trafik kazası oldu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com