surviving in Turks

Uitspraak
s. sağ kalan, hayatta kalan, kalan, geride kalan, geriye kalan

Voorbeeldzinnen

Their company survived the crisis.
ޞirketleri krizi atlattı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Will newspapers be able to survive?
Gazeteler varlıklarını sürdürebilecekler mi?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
How long can a dead language survive?
Ölü bir dil ne kadar süre yaşayabilir?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Only one person survived the accident.
Sadece bir kişi kazadan sağ kurtuldu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas thought he had a chance to survive.
Nicholas hayatta kalma şansı olduğunu düşündü.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
None of the old trees survived the fire.
Yaşlı ağaçlardan hiçbiri yangını atlatamadı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Only two people survived the earthquake.
Sadece iki kişi depremi atlattı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas understands what it takes to survive.
Nicholas hayatta kalmak için ne gerektiğini anlıyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Could you survive alone in the wilderness?
Vahşi hayatta tek başına yaşayabilir misin?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She was the only one to survive the crash.
Kazada hayatta kalan tek kişiydi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

flourishing: thriving, profitable, prospering, successful, going along finedictionary extension
© dictionarist.com