summon in Turks

Uitspraak
f. çağırmak, çağırtmak, çağrı yapmak, gelmesini emretmek, celp etmek, toplamak

Voorbeeldzinnen

He was summoned to appear in court.
Mahkemeye çağrıldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Summon up your courage and tell the truth.
Cesaretini topla ve gerçeği söyle.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think you know why I summoned you.
Seni neden davet ettiğimi bildiğini düşünüyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I've been summoned.
Davet edildim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A peacemaker was summoned.
Bir arabulucu çağrıldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Even though I summoned my courage and invited Mary to a movie, she gave me the slip.
Cesaretimi toplamama ve Mary'yi bir sinemaya davet etmeme rağmen, o beni atlattı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The committee was summoned at once.
Komite hemen toplantıya çağrıldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom was summoned to appear in court.
Tom mahkemeye çıkmaya çağrıldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You will remain here until you are summoned.
Çağırılıncaya kadar burada kalacaksın.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com