strange in Turks

Uitspraak
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

Voorbeeldzinnen

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com