simple in Turks

Uitspraak
i. kocakarı ilacı
s. basit, sade ve basit, kolay, gösterişsiz, sade, yalın, saf, temiz kalpli, alçakgönüllü, kendi halinde, acemi, iradesiz, tam

Voorbeeldzinnen

He is content with the simple life.
Basit bir yaşamdan hoşnuttur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There is no simple road to success.
Başarı için basit bir yol yoktur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas is a fan of simple home design.
Nicholas basit bir ev dizaynı fanatiğidir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Driving a car is really very simple.
Araba kullanmak gerçekten çok basit.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He gives plain simple explanations.
Sade basit açıklamalar yapar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He couldn't do even simple arithmetic.
O basit aritmetiği bile yapamadı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They are satisfied with a simple life.
Onlar basit bir yaşamdan memnun.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This book is written in simple English.
Bu kitap basit ingilizce ile yazılmış.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is a story written in simple English.
Bu basit ingilizce ile yazılmış bir hikaye.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas couldn't even answer the simple questions.
Nicholas basit sorulara bile cevap veremedi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com