senseless in Turks

Uitspraak
s. kendinden geçmiş, baygın, bilinçsiz, duyarsız, duygusuz, hissiz, anlamsız, saçma, mantıksız, şuursuz

Voorbeeldzinnen

Any alliance whose purpose is not the intention to wage war is senseless and useless.
Adolf Hitler
Amacı savaşma niyeti olmayan herhangi bir müttefik duygusuz ve faydasıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's all so senseless.
Onun hepsi çok anlamsız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Living the kind of life that I live is senseless and depressing.
Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The sentence is senseless, but correct.
Bu cümle saçma ama hatasız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There are sentences whose translation into certain languages is senseless and, therefore, should be avoided.
Muayyen dillere çevirisi anlamsız olan cümleler vardır ve bu yüzden, sakınılması gerekir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com