risky in Turks

Uitspraak
s. riskli, rizikolu, tehlikeli, açık saçık, müstehcen, terbiyesiz

Voorbeeldzinnen

I don't want to do anything risky.
Riskli bir şey yapmak istemiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas said it was too risky to go there alone.
Nicholas oraya yalnız gitmenin çok riskli olacağını söyledi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
-The task is risky, though not impossible And the most vital thing to do is to free the elevators
But I'll come to that after we've fixed the crack
-Your opinion Theoretically viable, but no one has ever tried it
-İlk görev riskli, ama yapılması imkansız değil. Ve yapılması gereken en önemli şey, asansörlerin serbest bırakılması. Ama bu konuya daha sonra geleceğim.
-Fikriniz. Teorik olarak geçerli, ama bunu hiç kimse denemedi şimdiye dek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- ln fact, you aren't that ugly. Dragon is a hundred times uglier than you are.
- Do you know, l'll kill Dragon in Taiwan?
- That's very risky.
- lf it's for you, l'm not scared at all.
- Aslında, o kadar da çirkin değilsin. Ejderha senden yüz kat daha çirkin.
- Tayvan'daki Ejderha'yı öldüreceğimi biliyor musun?
- Bu çok riskli.
- Senin içinse hiçbir şeyden korkmam.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
-We must make a raid on the town
.- It will be very risky
-Kasabaya bir baskın yapmalıyız.
-Bu çok riskli olacak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- He's happy. They're letting him win.
- Too risky. Maybe we should call it off.
- Keyfi gıcır. Benimkiler bilerek yeniliyorlar.
- Çok riskli. İptal etmeli.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Forget it. It's too risky.
Unut gitsin. O çok riskli.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is too risky.
Bu çok riskli.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It was risky.
O riskliydi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That seems risky to me.
Bu bana riskli görünüyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com