rise from the ashes in Turks

yeniden dirilmek

Voorbeeldzinnen

It's best to have failure happen early in life. It wakes up the Phoenix bird in you so you rise from the ashes.
Anne Baxter
Başarısızlıkla hayatta erken bir dönemde karşılaşmak en iyisidir. İçinizdeki Anka kuşunu uyandırır ve küllerinizden doğarsınız. Anne Baxter
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The old star of the silent movies rose from the ashes after half a century.
Sessiz sinemanın unutulmaz yıldızı, yarım yüzyıl sonra küllerin arasından fışkırıverdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com