profession in Turks

Uitspraak
i. iş, uzmanlık alanı, meslek, sanat, uğraş, uğraşı, açıklama, beyan, inancın açıklanması, kelime i şahadet, yemin

Voorbeeldzinnen

Actresses are nightmares. I don't hang out with any of them. That's a problem with my profession. I try not to be like an actress.
Gina Gershon
Aktrisler kabustur. Hiçbiriyle takılmam. Bu, benim uzmanlığımla ilgili bir sorun. Bir aktris gibi olmamaya çalışıyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
One's profession is very often determined by one's personality.l love my job...no decision making.
Birinin mesleği çoğu zaman onun karakeri tarafından belirlenir. Ben işimi seviyorum, karar alma gibi bir görevim yok.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What a beautiful art, but what a wretched profession.
Benjamins Bizet
Ne kadar güzel bir sanat fakat ne sefil bir meslek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Nancy.
“İyi ama benim mesleğim aktrislik değil- en azından, bazen bir davanın peşindeyken rol yapıyorum sadece, ama…,” dedi Nancy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That’s the way sons do in small towns unless they have definite ideals about law or one of the other professions.
Eğer Hukuk veya diğer meslekler hakkında idealleri yoksa erkek çocukların kasabada baş vurduğu yol buydu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is on the top rung in his profession.
O mesleğinde doruktadır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm sure whatever profession you choose, you'll make out perfectly.
Eminim ki hangi mesleği seçersen seç üstesinden mükemmel şekilde geleceksin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She's on to a good thing in her new profession.
Yeni mesleğinde işleri tıkırında.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is a doctor by profession.
O, meslek olarak bir doktordur.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is a lawyer by profession.
O, meslek olarak bir avukattır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. declaration: assertion, vow, asseveration, avowal
2. occupation: career, business, calling, employment, vocationdictionary extension
© dictionarist.com