packet in Turks

Uitspraak
f. paketlemek, ambalajlamak
i. paket, bohça, çıkın, bir yığın para, sorun, ceza alma, yaralanma

Voorbeeldzinnen

Add several travel-size packets of detergent......so you won't fall into the hands of unfamiliar laundries.
Pek çok paket seyahat boyu deterjan ekleyin.... böylece bilinmedik çamaşırhanelerin eline düşmezsiniz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I. D. will give you acces to any room in the ministry. The data packets are in the hard drive in the server room. Room 206. You've got three minutes.
I. D bakanlıktaki tüm odalara girişinizi sağlayacak. Veri paketleri sunucu odasındaki sabit diskte. Oda 206. Üç dakikanız var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We heard you're hiding flour. There's a packet of it left in the kitchen.
Duyduğumuza göre, un saklıyormuşsun. Mutfakta bir paket kalmış.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Marshall's e-mail was broken up into packets of data and routed to SD- via Internet
Marshall'ın e-mail şifresi kırılıp içindeki bilgiler internet aracılığıyla SD'ye gönderildi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It costs a packet to buy this house.
Bu evi almak bir servete mal olur/pahalıya patlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- Hi!
- You have a packet for Mr Antwerp?
-Yes, sir. Over there. That one.
-Selam!
-Bay Antwerp için bir paketiniz mi var?
-Evet, efendim. İşte orada. Şu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I will send the packets as soon as possible.
Paketleri mümkün olduğu kadar çabuk göndereceğim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Emily bought a packet of crisps.
Emily bir paket cips satın aldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My father used to drink 4 bottles of beer and smoke 4 packets of cigarettes every day without fail.
Babam mutlaka her gün dört şişe bira içerdi ve dört paket sigara içerdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. mail ship: steamship, ship
2. package: parcel, bundle, pack, container, box, carton, receptacle© dictionarist.com