order in Turks

Uitspraak
f. emir vermek, emretmek, buyurmak, söylemek, tavsiye etmek (doktor), sipariş vermek, ısmarlamak, düzenlemek, sıraya koymak
i. düzen, tertip, asayiş, sıra, dizi, tabaka, usul, yöntem, çalışır durum, emir, buyruk, ödeme emri, sipariş, basamak, hane, sınıf, rütbe, nişan, mezhep, tarikat, paso

Voorbeeldzinnen

I ordered a cup of coffe.
Bir fincan kahve sipariş ettim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Enjoy your life by obeying Allah’s orders and followıng the methods of Muhammad.
Allah’ın emirlerine ve Muhammed’in sünnetlerine tabii olarak hayattan tat alabilirsiniz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He attended an English course in order that he might learn English well.
İngilizceyi iyice öğrenebilmek için bir İngilizce kursuna devam etti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
People should eat enough fruits and vegetables in order to be healty.
İnsanlar sağlıklı olabilmek için yeterince meyve ve sebze yemeliler.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hide the key in order that nobody could open the door. 
Hiç kimse kapıyı açmasın diye anahtarı sakladım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tell me when you'd like to order.
Sipariş vermek istediğinizde bana söyleyin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The phone was out of order again.
Telefon tekrar bozuldu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The water cooler is out of order.
Su soğutucusu bozuk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I ate a hamburger and ordered another.
Bir hamburger yedim ve bir tane daha ısmarladım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas refused to execute the order.
Nicholas emri yerine getirmeyi reddetti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com