operation in Turks

Uitspraak
i. cerrahi müdahale, operasyon, ameliyat, etkinlik, işleyiş, işletme, iş, işlem, çalıştırma, kullanma, hüküm, yürürlük, tatbikat, harekât

Voorbeeldzinnen

Her mother will have an operation in October.
Onun, annesi Ekim’de bir operasyon geçirecek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I don't want to have an operation.
Ameliyat olmak istemiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She decided to have the operation.
Ameliyat edilmeye karar verdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The doctor performed the operation.
Doktor ameliyat yaptı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He had an operation on his left leg.
Sol bacağından ameliyat oldu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The operation had to be kept secret.
Operasyonun gizli tutulmalıydı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He has to have an operation next week.
O gelecek hafta bir ameliyat olmak zorundadır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas will eventually need an operation.
Nicholas'ın sonunda bir ameliyata ihtiyacı olacak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I have a few questions about Nicholas' operation.
Nicholas'ın işlemi hakkında birkaç sorum var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Search and rescue operations began immediately.
Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com