office hours in Turks

Uitspraak
resmi iş saatleri, gündüz saatleri

Voorbeeldzinnen

Hargrave was young and outside of office hours he was said to be human.
Hargrave gençti ve mesai saatlerinin dışında insancıl olduğu söylenirdi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What are the doctor's office hours?
Doktorun çalışma saatleri nedir?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What are your office hours?
Senin mesai saatlerin ne?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com