office in Turks

Uitspraak
i. ofis, büro, devlet dairesi, bakanlık, görev, sorumluluk, ima, kiler, ambar, dini tören, makam
s. büro

Voorbeeldzinnen

His fellow workers at the office invited him to drink something after work.
İş arkadaşları işten sonra bir şeyler içmeye davet ettiler.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What is your father's function at the office?
Babanın bürodaki görevi ne?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What does your father do at the office?
Baban büroda ne iş yapar?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He didn’t drive past the post office.
Postanenin önünden geçmedi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Me and my collegue were sharing the office. 
Ben ve iş arkadaşım ofis odasını paylaşıyorduk. 
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She has worked in our office for a year.
O, bizim büromuzda bir yıl çalıştı. (Şu anda da çalışıyor anlamı çıkıyor.)
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I must send a report to Head Office every week.
Her hafta Merkez Şube’ye bir rapor göndermeliyim. 
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The girl who saw us works in our office. 
Bizi gören kız bizim büroda çalışıyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Please visit us in our new office.
Lütfen bizi yeni ofisimizde ziyaret edin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He's just an ordinary office worker.
O sadece sıradan bir büro çalışanıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com