modest in Turks

Uitspraak
s. alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz, namuslu, ılımlı

Voorbeeldzinnen

There was a modest rise in prices last year.
Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The union was modest in its wage demands.
Sendika ücret taleplerinde mütevazı idi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The older he grew the more modest he became.
Yaşlandıkça daha alçak gönüllü oldu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Generally speaking Japanese women are modest.
Genel olarak konuşursak Japon kadınları mütevazidir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
After winning the Nobel prize she remained as modest as ever.
Nobel ödülünü kazandıktan sonra her zamanki kadar mütevazi kaldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was surprisingly modest.
Beklenmedik şekilde mütevaziydi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They were leading a very modest life.
Çok mütevâzi bir hayat sürdürüyorlardı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Do you think you're modest?
Mütevazi olduğunu mu düşünüyorsun?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm very modest.
Ben çok alçak gönüllüyüm.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Oh, don't be so modest.
Oh, o kadar alçak gönüllü olma.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com