lecture in Turks

Uitspraak
f. konferans vermek, ders vermek, ders anlatmak, öğütler vermek, uyarmak, azarlamak
i. konferans, ders, uzun öğüt, uyarı, azar

Voorbeeldzinnen

The lecture lasted for two hours.
Konferans iki saat sürdü.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A lot of people came to the lecture.
Konferansa bir sürü insan geldi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What is the subject of your lecture?
Senin konferansın konusu nedir?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I concentrated my attention on the lecture.
Dikkatimi derse verdim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I ought to have attended the lecture.
Konferansa katılmalıydım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A few people clapped after his lecture.
Onun konferansından sonra birkaç kişi alkışladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The speaker organized his lecture notes.
Konuşmacı ders notlarını düzenledi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There's rain forecast tomorrow. So the company will have a light afternoon of lecture and classroom instruction.
yarın yağmur yağması bekleniyor. Bu yüzden bölük, derslerden ve sınıf eğitiminden oluşan hafif bir öğleden sonra geçirecek
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We listened to his lecture on the radio.
Radyoda onun konferansını dinledik.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Many students were present at the lecture.
Çok sayıda öğrenci konferansta hazır bulundu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com