job hunting in Turks

Uitspraak
iş arama

Voorbeeldzinnen

He is busy with job hunting.
O, iş aramakla meşguldür.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm still job hunting.
Hâlâ bir iş arıyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She's job hunting.
O iş arıyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom is out job hunting.
Tom iş arama için dışarıda.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com