issue in Turks

Uitspraak
f. çıkarmak, ihraç, yayınlamak, bildirmek, dağıtmak, ihraç etmek, piyasaya çıkarmak, çıkmak, akmak, yayınlanmak, sonuçlanmak
i. çıkarma, yayınlama, piyasaya sürme, basım, sayı, konu, mesele, sorun, sonuç, nesil, çocuklar, irin, iltihap, akıntı, çıkış, son, akıbet

Voorbeeldzinnen

The delegates voted on the issue.
Delegeler konuyla ilgili oy kullandı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The issue is quite familiar to us.
Konu bizim için oldukça tanıdık.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Two major issues had to be settled.
iki büyük sorun halledilmeliydi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I don't want to make an issue of it.
Bununla ilgili bir sorun yaratmak istemiyorum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The inflation issue split the party.
Enflasyon sorunu partiyi böldü.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
New stamps will be issued next month.
Yeni pullar gelecek ay çıkarılacak.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some couples argue over minor issues.
Bazı çiftler küçük sorunlarla ilgili olarak tartışırlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The magazine is issued twice a month.
Dergi ayda iki kez basılır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Could you please issue me a visa again?
Lütfen bana tekrar bir vize düzenler misiniz?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let us turn now to the fundamental issue.
ޞimdi temel konuya dönelim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!




© dictionarist.com