industry in Turks

Uitspraak
i. endüstri, sanayi, işletmecilik, hamaratlık, gayret, çaba

Voorbeeldzinnen

He works in the automobile industry.
Otomobil endüstrisinde çalışır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Detroit is famous for its car industry.
Detroid araba sanayisiyle ünlüdür.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The computer industry is enjoying a boom.
Bilgisayar endüstrisi bir patlama yaşıyor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The movie industry became a big business.
Film sanayi büyük bir iş haline geldi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nicholas has a good job in the computer industry.
Nicholas'ın bilgisayar sanayinde iyi bir işi var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Agriculture is an important industry in California.
Tarım Kaliforniya'da önemli bir sanayidir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm amazed by the rate at which industries grow.
Sanayinin büyüme hızına şaşırdım.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The government should invest more money in industry.
Hükümet sanayiye daha çok para yatırmalı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The economy of the island is dependent on the fishing industry.
Adanın ekonomisi balıkçılık sektörüne bağlıdır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
About 15 years ago, we change from volatile chemicals.. to the communications industry. We own cable companies in 38 states.
Yaklaşık 15 yıl önce uçucu kimyasallardan iletişim endüstrisine geçtik. Şimdi 38 ülkede kablo fabrikalarımız var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com