indispensable in Turks

Uitspraak
s. zorunlu, mecburi, kaçınılmaz, zaruri, gerekli, öncelikli

Voorbeeldzinnen

Your assistance is indispensable for us.
Yardımın bizim için vazgeçilmezdir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They mainly send there medical materials medicines an indispensable articles for Irakian and Turkish Kurdistan.
Iraklı ve Türk Kürdistan için gerekli eşyalar olarak tıbbi malzeme ve ilaç gönderiyorlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In such an environment, a new initiative in the communication aspect of Turkey-EU relations is indispensible for both sides.
Bugünkü ortamda iletişim boyutunda yeni bir hamle hem Türkiye hem AB için zaruridir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nobody is indispensable.
Hiç kimse zorunlu değil.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Nobody's indispensable.
Hiç kimse vazgeçilmez değildir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom is indispensable.
Tom vazgeçilmezdir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You're indispensable.
Sen kaçınılmazsın.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Air is indispensable to life.
Hava, yaşamak için vazgeçilmezdir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Both air and water are indispensable for life.
Hem hava hem de su hayat için vazgeçilmezdir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cars are indispensable to suburban life.
Arabalar banliyö hayatı için vazgeçilmezdir.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

necessary: needed, essential, required, imperative, vital© dictionarist.com