habit in Turks

Uitspraak
i. alışkanlık, adet, huy, yapı, kafa yapısı, bağımlılık, elbise, kıyafet, yaşam biçimi

Voorbeeldzinnen

Give your absence to your loved ones to make them miss you so much. But don’t make it a habit because they will learn to live without you!
Sevdiklerinizi sizi çok özlemesi için onlara yokluğunuzla verin. Ama bunu alışkan haline getirmeyin çünkü bir gün sizsiz yaşamayı öğrenecektirler.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Telling lies is a very bad habit.
Yalan söylemek çok kötü bir alışkanlıktır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He slipped into the bad habit again.
Kötü alışkanlığına tekrar daldı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She has a habit of biting her nails.
Tırnaklarını yeme alışkanlığı var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He acquired the habit of snacking.
O atıştırma alışkanlığı kazandı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's easy to fall into bad habits.
Kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He scratched his head out of habit.
Alışkanlık nedeniyle başını kaşıdı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I have a habit of getting up early.
Erken kalkma alışkanlığım var.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Eating between meals is a bad habit.
Öğünler arasında yemek yemek kötü bir alışkanlıktır.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She carried that habit to her grave.
O o alışkanlığı mezarına kadar taşıdı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com