fundamental right in Turks

Uitspraak
i. Temel hak

Voorbeeldzinnen

Gentlemen, these are all important fundamental rights,
Beyler, bütün önemli haklar bunlar...
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, in China, they don't use a word for "human rights," but instead express it as "fundamental rights".
Bununla birlikte, Çin'de, onlar "insan hakları" için bir kelime kullanmıyor fakat bunun yerine onu "temel haklar" olarak ifade ediyorlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com