faulty in Turks

Uitspraak
s. kusurlu, hatalı, arızalı, bozuk

Voorbeeldzinnen

Should a fire occur due to our faulty wiring, or the fireworks factory upstairs, you will be incinerated
Eğer bizim hatalı kablo döşememiz ya da yukarıdaki havai fişek fabrikası nedeniyle bir yangın çıkarsa, hepiniz yanıp kül olacaksınız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You have a faulty plan! You kidnapped the father but you should have kidnapped the daughter.
Planın yanlış. Babayı kaçırdın ama aslında kızı kaçırmalıydın.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Something is wrong with the cable We can't be responsible if we're given faulty cables.
Kabloda bir sorun var. Eğer bize hatalı kablolar veriliyorsa, sorumlu biz olamayız.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm not guilty. That ship did have faulty wiring!
Ben suçlu değilim. O geminin kablo tesisatı hatalıydı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They work triple shifts with faulty equipment for pay that's a joke!
Şaka gibi-komik bir maaş için üç mesai, hatalı ekipmanlarla çalışıyorlar.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
- I will not be the cause of any more death because my judgement was faulty ... I will not permit anyone else to sacrifice their life for mine.
- Daha fazla ölüme neden olmayacağım çünkü benim yargım yanlıştı... Hiç kimsenin hayatını benimki için feda etmesine izin vermeyeceğim.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The salesman fobbed off the faulty machine on me.
Satıcı hatalı makineyi bana kakaladı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I don't buy that. Your logic is faulty, and your example is nonsense.
Buna inanmıyorum. Mantığın hatalı ve örneğin saçma.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The drawing is faulty.
Çizim hatalı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The weather report is faulty.
Hava raporu hatalı.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. culpable: blameworthy, blamable, censurable, reprehensible
2. defective: bad, deficient, damaged, flawed, imperfect, tainted
3. erroneous: untrue, false© dictionarist.com